Turvallisuussuunnitelma

Matkanjohtajan tulee tehdä turvallisuussuunnitelma leirimatkaa varten.Turvallisuussuunnitelmaa tehdessä kartoitetaan mahdolliset riskit, sekä niiden todennäköisyys ja vakavuus. Varteenotettavat riskit ja toimet niiden ennaltaehkäisyksi, sekä toimintaohjeet ongelmatilanteessa kirjataan ylös turvallisuussuunnitelmaan.

Turvallisuussuunnitelmassa kerrotaan leirimatkan vastuuhenkilöt, esimerkiksi leirimatkanjohjaja ja ensiapuvastaava. Lisäksi turvallisuussuunnitelmasta on löydyttävä yhteystiedot hätätilanteissa. Tarpeellisia yhteystietoja ovat ainakin paikallinen hätänumero, sekä suurlähetystön yhteystiedot. Jos kohdemaassa ei ole Suomen omaa suurlähetystöä, löydät suomalaisia auttavan suurlähetystön yhteystiedot ulkoministeriön matkustustiedotteesta.

Ota myös selvää lähtijöiden mahdollisista sairauksista ja allegioista, niiden hoidoista sekä muista menettelytavoista ongelmien ilmetessä. Ota selvää, keneen voit Partioasemalla olla yhteydessä leirimatkan aikana, jos jotain sattuu. Pohdi myös tiedottamista vanhemmille jo etukäteen. Matkan aikana kaikki ei välttämättä mene nappiin, tee siis muutamia varasuunnitelmia ja ole luova.